Historie klubu

Rok 1979 až 1986 – výstavba tenisového areálu

Podrobné informace o letech 1979 až 1986, ve kterých probíhala intenzivní výstavba tenisových kurtů a přilehlé budovy. Budova se dokonce díky neštěstí v podobě požáru stavěla dvakrát. Historické fotografie z tohoto období jsou v galerii.

Rok 1988

S1988

Rok 2003

S2003

Rok 2013 až 2014 – výstavba čtvrtého kurtu

V roce 2013 poprvé zazněla myšlenka o dalším novém kurtu a překvapivě v roce 2014 se již stavělo. Podrobné informace o výstavbě najdete na stránce rok 2013 až 2014 – výstavba čtvrtého kurtu.

Rok 2015

V roce 2015 kromě obvyklé sportovní činnosti pokračovaly práce na okolí nového kurtu. Podrobnější informace najdete na stránce Činnost v roce 2015.

Rok 2016

V roce 2016 se soutěží účastnily čtyři družstva. Jako každý rok byly provedeny pravidelné práce související s údržbou tenisového areálu a probíhala řada turnajů a jiných pravidelných sportovních akcí. Podrobnější informace o činnosti klubu najdete na stránce Činnost klubu v roce 2016.

Rok 2017

V tomto roce se do mistrovských soutěží nově zapojilo družstvo dospělých a naopak nebylo nasazeno družstvo babytenisu – opět tedy hrály čtyři družstva jako v roce 2016. Kromě obvyklé údržby tenisového areálu a kurtů byly vymalovány šatny. I v roce 2017 tenisový klub pořádal několik turnajů ve všech věkových kategoriích. Souhrnná informace o činnosti je na stránce Činnost klubu v roce 2017.

Rok 2018

V roce 2018 uplynulo 40 let od založení klubu. Malá oslava tohoto jubilea proběhla po skončení tradičního jarního turnaje Lány OPEN. Do mistrovských soutěží byly tentokrát přihlášeny tři družstva – mladší žactvo, dorost a dospělí. Kromě obvyklé údržby tenisového areálu a kurtů byly vyměněny okna v klubovně. V roce 2018 byl taky obnoven tradiční klubový žebříček. Poprvé bylo také možno po skončení sezóny hrát na kurtu č. 4 v přetlakové hale. Souhrnná informace o činnosti je na stránce Činnost klubu v roce 2018.

Rok 2019

V roce 2019 za TK Lány hrálo pět družstev. Souběžně s hraním tenisu probíhala i obnova tenisového areálu – uvnitř klubovny byly doplněny obklady oken z výměny oken z loňského roku a na podzim byly zahájeny práce na obnově terasy před šatnami. Souhrnná informace o činnosti je na stránce Činnost klubu v roce 2019.

Rok 2020

Činnost klubu v tomto roce ovlivnila epidemie COVID-19 a omezení s tím související. Přestože provoz kurtů začal o něco později, tak se podařilo, že letní část sezóny 2020 proběhla poměrně normálně. Zimní část, sauna a provoz v přetlakové hale, takové štěstí neměla a obě tyto zimní aktivity se letos nemohly provozovat. Podrobnější informace o činnosti klubu v roce 2020 je na samostatné stránce Činnost klubu v roce 2020.

Rok 2021

Na COVID jsme si už v roce 2020 zvykli, takže tenisovou sezónu 2021 probíhající epidemie prakticky neovlivnila. Dokonce se na podzim podařilo rozeběhnout saunu i přetlakovou halu. Rok 2021 se nijak výrazně neodlišoval od jiných let a všechny obvyklé činnosti (hra členů, tréninky dětí, soutěžní zápasy, turnaje, pravidelná údržba) nevybočovaly z obvyklého rámce. Snad jen dvě novinky stojí za zmínku, a to je zprovoznění online rezervace kurtů na web stránkách klubu a zahájení provozu samoobslužného BISTRA NA KURTECH.
Podrobnější popis činnosti klubu v roce 2021.

Rok 2022

Ze sportovního pohledu se rok 2022 neodlišoval od jiných let a probíhaly všechny obvyklé činnosti (hra členů, tréninky dětí, soutěžní zápasy, turnaje) i pravidelná údržba kurtů a zařízení. Z organizačního pohledu došlo k posílení činnosti výboru (Zbyněk Gregor a Radek Spal). Z pravidelné údržby pak nejvíce vybočilo zahájení rekonstrukce střechy, kde byla na podzim nahrazena krytina na půlce střechy (druhá část se bude dělat následně).
Podrobnější popis činnosti klubu v roce 2022.

Rok 2023

Ze sportovního i společenského pohledu se rok 2023 nelišil od roku 2022. Naštěstí nebyl žádný Covid ani jiné nepříjemnosti a tak členové klubu mohli provozovat vše, co k tenisu patří (hra členů, tréninky dětí, soutěžní zápasy, turnaje) včetně méně oblíbených povinností jako je pravidelná údržba kurtů a celého zařízení.
Podrobnější popis činnosti klubu v roce 2023.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *