Povinnosti členů

Členské příspěvky

Roční členský příspěvek … 800,– Kč
Snížený členský příspěvek pro nevýdělečně činné osoby (důchodci, ženy na mateřské dovolené, děti) … 400,– Kč

Brigády

Každý člen Tenisového klubu Lány je povinen odpracovat 5+1 brigádnických hodin během jednoho kalendářního roku. Jedna hodina navíc k povinným pěti hodinám je vyhrazena pro muže na pravidelnou středeční údržbu kurtů. Obě části brigád (pět hodin i jedna hodina na údržbu) jsou povinné. Přitom 3 hodiny z povinných 5 brigádnických hodin musí být odpracovány do 15.5. příslušného roku, aby byl zajištěn bezproblémový rozjezd tenisové sezóny po zimě.
Děti do 12 let nemají brigádní povinnost. Pro děti od 12 do 15 let je povinnost brigádních hodin snížena na 3 hodiny. Rozpisy pravidelných brigád jsou každé jaro zveřejněny na stránce Plán brigád.

Povinnosti odpracování brigádnických hodin je zbaven ten, kdo uhradí sponzorský příspěvek ve výši minimálně 2.500,– Kč na daný kalendářní rok.

Vstupní poplatek pro nové členy 2.000,– Kč.

Podmínky týkající se členských příspěvků a brigádnických hodin jsou vždy stanovovány na počátku herní sezóny členskou schůzí. Všechna usnesení členských schůzí jsou na stránce Důležité dokumenty.