Rok 2022

Počasí zjara umožnilo zahájit brigády na úpravu kurtů po zimě teprve začátkem dubna. Počasí nebylo moc příznivé ani v dubnu, takže hrát se mohlo až od začátku května.

Jako každý rok začaly i tréninky dětí a v prvním květnovém týdnu proběhla členská schůze. Vzhledem k obecnému nárůstu cen (především u energií) se odsouhlasilo drobné navýšení poplatků za saunu. Současně členská schůze potvrdila rozšíření výboru klubu o Zbyňka Gregora a Radka Spala, kteří přijali nabídku podílet se na činnosti výboru. Aktuální složení výboru je tedy od května 2022: Petr Moravec, Milan Moravec, Petr Gottesman, Simona Fingerhutová, Martina Stínková, Zbyněk Gregor, Radek Spal.

Došlo také ke změně na pozici správce kurtu, který zajišťuje provoz hostů – o to se nově stará Miloslava Fenclová. V průběhu května bylo také znovu otevřeno samoobslužné BISTRO NA KURTECH, které provozuje Radek Spal.

V roce 2022 přihlásil klub do mistrovských soutěží kategorii dorostu a dospělých – přehled výsledků:

Jako každý rok se pořádaly turnaje. Překvapivě vůbec nebyl zájem o dva turnaje baby tenisu, které bývaly v podobných termínech naplněné. Možná to souvisí s výpadkem „nových“ hráčů, kteří během COVID omezení nemohli vyrůst.

Tradiční turnaj Lány OPEN vyhrál Luboš Borč, před Alenou Moravcovou. Na podzimním posvícenském turnaji dvojic zvítězili Petr Moravec ml./Petr Jančařík před dvojicí Petr Moravec st./Pavel Soukup.

Účastníci posvícenského turnaje Účastníci turnaje

Během sezóny se prováděly obvyklé práce na údržbě kurtů a jejich zázemí. Za vypíchnutí z obvyklých prací stojí výměna sprchových baterií za modernější a úspornější variantu v sauně a především zahájení výměny střechy, která již nebyla v uspokojivém stavu. Původní tašky, které již dosloužily, jsou nově nahrazeny moderní odolnou plechovou variantou. Z finančních důvodů se zrealizovala půlka střechy, která vykazovala větší poškození (směrem k lesu), a zbytek se vymění později. Výměnu provedl Luboš Borč s pomocí Matěje Balouna. Vzhled nové střechy a průběh prací ukazují následující fotky.

Luboš s Matějem v akci Luboš s Matějem v akci


Nová střecha Nová střecha

Podzim byl docela pěkný i když studený a v polovině října zahájila provoz sauna a v listopadu byly kurty zazimovány.

Přehled všech příspěvků za rok 2022