Rok 2015

Stejně jako každý rok začala tenisová sezona 2015 nezbytnou úpravou kurtů po zimě. Díky teplému počasí se mohlo začít již v březnu. Letos poprvé se pracovalo na čtyřech kurtech. Tréninky dětí začaly v dubnu a od května se přidaly i turnaje a mistrovské zápasy družstev v krajských soutěžích.

V soutěžích družstev v květnu a v červnu se zúčastnily kategorie babytenisu (8 až 9 let), mladších žáků (10 až 12 let) a starších žáků (13 až 14 let). Starší žáci vyhráli svoji skupinu a postupují do vyšší třídy, mladší žáci sestupují do nižší třídy a babytenisté skončili na velmi pěkném 4. místě. Soupisky a výsledky pro jednotlivé kategorie:

Postupující mužstvo staršího žactva
Starší žactvo 2015

V areálu tenisového klubu proběhlo v roce 2015 celkem 14 turnajů, od turnaje pro nejmenší děti až po turnaje veteránů, kde nejstarší kategorie je nad 80 let. Během srpna se také konaly pravidelné tréninkové týdenní kempy pro děti. Na podzim po ukončení tenisové sezóny se rozběhl i obvyklý provoz sauny.
Účastníci turnaje Lány OPEN
Lány OPEN

Podobně jako v jiných letech byly organizovány brigády zaměřené na údržbu a na další vylepšení tenisového areálu. V roce 2015 se pracovalo především na úpravě okolí nového kurtu a dokončení instalace umělého osvětlení.

Nejprve byly na řadě výkopové práce. Do země byl uložen silnějšího přívod vody (aby bylo možné současně kropit z více hadic) a byla vyvedena odbočka s kohoutem pro připojení hadice u tréninkové zdi. Dále byla do země uložena elektřina a uzemnění – oboje pro osvětlení nového kurtu. Další práce proběhly na obnovení trávníku u plotu nového kurtu. Původní trávník byl zničen při stavbě nového kurtu a při výkopových pracích. Celý terén bylo tedy nutné srovnat do roviny a znovu osít trávou. Díky intenzivnímu zavlažování tráva i přes velmi teplé a suché počasí vzešla. Současně s trávou byly také položeny dlaždice cesty k novému kurtu a usazen nový kryt studny.
Lány OPEN

V červenci potom bylo dokončeno umělé osvětlení nového kurtu a byla stanoveny pravidla pro jeho používání.
Osvětlení kurtu

Přehled odpracovaných hodin za rok 2015
Přehled všech příspěvků za rok 2015