Odpracované brigádnické hodiny

Stav k 31. 12. 2023

Stav k 31. 12. 2022

Stav k 31. 12. 2021
Stav k 21. 9. 2021

Stav k 2. 10. 2020
Stav k 31. 5. 2020

Stav k 31. 12. 2019
Stav k 30. 6. 2019

Stav k 31. 12. 2018
Stav k 18. 10. 2018
Stav k 30. 6. 2018

Stav k 31. 12. 2017
Stav k 30. 9. 2017

Stav k 31. 12. 2016
Stav k 30. 9. 2016
Stav k 1. 6. 2016

Stav k 31. 12. 2015
Stav k 30. 9. 2015
Stav k 31. 8. 2015
Stav k 2. 6. 2015

Stav k 31. 12. 2014
Stav k 7. 10. 2014
Stav k 30. 6. 2014