Rok 2016

Tenisová sezóna 2016 začala obvyklou úpravou kurtů po zimním období. První společná brigáda proběhla začátkem dubna. Ještě než bylo možné zahájit vlastní hru, proběhla rekonstrukce rozvodů vody pro kropení kurtů. Jarní příprava kurtů na hru byla také spojena s úklidem areálu a okolního obecního lesa v rámci Dne Země.

Pravidelné tréninky dětí začaly v květnu. Ve stejnou dobu začaly turnaje a mistrovské zápasy družstev v krajských soutěžích.

V soutěžích družstev v květnu a v červnu se zúčastnily kategorie babytenisu (8 až 9 let), mladších žáků (10 až 12 let), starších žáků (13 až 14 let) a poprvé a poprvé také dorost (15 – 18 let). Nejlépe si vedlo družstvo dorostu, které skončilo na 2. místě. Starší žáci se umístili na 4. místě, ti ale hráli vyšší, tedy kvalitnější soutěž. Stejně skončili i naši nejmladší, tedy babytenisté.

Soupisky a výsledky pro jednotlivé kategorie:

Mladší žactvo 2016
Mladší žactvo 2016 (levitující)

Starší žactvo 2016
Starší žactvo 2016

V areálu tenisového klubu proběhlo v roce 2016 mnoho turnajů, od turnaje pro nejmenší děti až po turnaje veteránů, kde nejstarší kategorie je nad 80 let, včetně turnaje ve dvouhře pro členy klubu a lánské občany. Během srpna se také konaly dva tréninkové týdenní kempy pro děti. Podzim pak ukončil obvyklý posvícenský turnaj ve čtyřhře a záhy po něm se rozběhl i každoroční provoz sauny.

Tréninkový kemp
Tréninkový kemp

Lány OPEN
Účastníci turnaje Lány OPEN

Přehled odpracovaných hodin za rok 2016
Přehled všech příspěvků za rok 2016