Rok 2017

První společná brigáda proběhla již 23. března. Jelikož přišlo hodně členů, tak se po druhé brigádě mohlo začít hrát, ale jarní počasí hře moc nepřálo, protože bylo deštivo a zima. Během každoroční akce Den Země bylo po zimě uklizeno i široké okolí kurtů. Na ploty u kurtů byly nainstalovány nové plachty a v červnu pak byly vymalovány šatny.

Tréninky dětí začaly v dubnu a od května začaly i turnaje a mistrovské zápasy družstev v krajských soutěžích. Tenisový klub v roce 2017 nasadil mužstva ve čtyřech kategoriích (nově přibyla kategorie dospělých) – soupisky hráčů a výsledků:

Starší žactvo 2017
Starší žactvo 2017

Začátkem června proběhl tradiční turnaj Lány Open. Počasí v roce 2017 tomuto turnaji moc nepřálo – ráno pršelo, dopoledne byla vysoká vlhkost vzduchu a po poledni se vrátil déšť, který turnaj přerušil a dohrávalo se až v dalším týdnu. V ženách zvítězila Jana Porcalová, v mužích Luboš Borč.
Lány OPEN 2017

V červenci byl na stránkách klubu i na nástěnce zveřejněn provozní řád, který shrnuje všechna pravidla, „nepsané zvyky“ a ostatní informace do přehledné formy jedné stránky formátu A4. Provozní řád doplňuje samostatný ceník.

V srpnu proběhly tradiční tenisové kempy, na kterých si zábavnou formou děti upevňují svoje tenisové i obecné sportovní dovednosti. Program posledního dne druhého letního tenisového kempu určovalo počasí, což je zřejmé i z přiložené fotografie.

Tenisovou sezónu uzavřel Posvícenský turnaj ve čtyhře, který vyhrála dvojice Jarda Dostálek + Petr Moravec. Těsně před zimou došlo ke zkvalitnění osvětlení na kurtu č. 1, kam byly doplněny nové světlomety.

Přehled odpracovaných hodin za rok 2017
Přehled všech příspěvků za rok 2017Shrnutí činnosti za rok 2017 pro Lánský zpravodaj