Rok 2018

Díky pěknému jarnímu počasí a díky společnému úsilí všech členů při úpravě kurtů po zimě se mohlo začít hrát poměrně brzy – 14. 4. 2018

Následovalo zahájení tréninků dětí. V roce 2018 jsme se účastnili mistrovských soutěží ve třech kategoriích – soupisky hráčů a výsledků:

Logo vytvořené k příležitosti 40. výročí založení klubu4. 6. 2018 pak proběhl tradiční turnaj Lány OPEN, který byl v této sezóně okořeněn oslavou 40. výročí založení klubu. V ženách zvítezila Martina Moravcová, v mužích, kde se nově hrálo ve dvou věkových kategoriích, do 59 let Ladislav Moravec a od 60 let Karel Koželuh. Všechny účastníky turnaje i diváky určitě potěšilo ideální tenisové počasí i večerní posezení spojené se vzpomínkami. V rámci oslavy založení klubu byly v klubovně vystaveny některé historické materiály. Během turnaje proběhla i instalace nové tabule s žebříčkem hráčů (tabuli zajistil Zbyněk Gregor).
Dort z oslavy 40. výročí založení klubu

Tabule s žebříčkem

K příležitosti 40. výročí založení tenisového klubu vzniklo slideshow fotek z blízké i dávné historie.Začátkem září proběhla výměna oken klubovny. Na akci se sešlo hodně brigádníků a pod řízením zkušenějších šla práce rychle od ruky, což je zřejmé i z fotografií.

Hlavní tenisovou sezónu tradičně ukončuje posvícenský turnaj. Letos se bohužel zúčastnilo méně hráčů než v minulých letech. Svoji roli asi sehrála nízká teplota.

Pořadí na prvních místech

1. Karel Koželuh, Jiří Švácha
2. Petr Albert, Petr Gottesman
3. Josef Hložek, Petr Moravec
4. Matěj Soukup, Pavel Soukup

Účastnící turnaje

V roce 2018 bylo v zimě mimo tradiční saunování poprvé možné v režii trénerů Petra Hoffmanna a Davida Mrázka hrát i tenis a to v přetlakové hale na kurtu č. 4.