Úvod


Tenisový žebříček byl obnoven Zbyňkem Gregorem při příležitosti 40. výročí založení TK Lány a je umístěn na terase u šaten a v elektronické podobě na web stránkách klubu. Hlavním smyslem fungování je podpora a rozvoj vzájemného hraní mezi členy klubu včetně pozitivní motivace neustálého rozvoje tenisových schopností v rámci zdravého konkurenčního soupeření.

Žebříček je určen primárně pro členy TK Lány a je rozdělen do dvou kategorií na ženy a muže bez ohledu na věk. Účast v žebříčku je zcela dobrovolná a každý člen má právo být vyřazen a zapomenut. Primární nasazení vychází z rozřazovacího turnaje Lány Open 2018, přidělených divokých karet a dlouhodobé výkonnosti. Pokud nenajdete v žebříčku své jméno (to se týká hlavně dětí) a chcete se této hry zúčastnit, tak se přihlašte pomocí kontaktního formuláře

Tenis je gentlemanský sport. Gentlemanské a fair play chování se předpokládá i při vzájemném soupeření o vyšší umístění v žebříčku. Tenis máme rádi. Pevnou a přesnou ruku všem.

Žebříček

Datum poslední změny: 25. 6. 2018
Muži 1-16Muži 17-32Ženy
1Moravec Petr, ml.17Fingerhut Adam1Porcalová Jana
2Celerin Jan18Němeček Petr2Moravcová Martina
3Moravec Ladislav19Kott Martin3Hložková Ludmila
4Moravec Petr, st.20Koželuh Karel4Soukupová Markéta
5Spal Radek21Hložek Josef5Moravcová Hana
6Blažek Martin22Kosár Ernest6Šváchová Eva
7Moravec Milan23Laga Rostislav7Nováková Václava
8Gregor Zbyněk24Jančařík Petr8Hořejší Alena
9Baloun Matěj25Soukup Matěj9Stínková Martina
10Švácha Jiří26Gregor David10
11Borč Luboš27Fingerhut Metoděj11
12Soukup Pavel28Blažek Jan12
13Gottesman Petr29 13
14Dostálek Jaroslav30 14
15Albert Petr31 15
16Sklenička Karel32 16

Přehled odehraných zápasů

Pravidla

  1. Každý člen má právo vyzvat hráče postaveného o jednu nebo dvě pozice nad sebou.
  2. Vyzvaný zápas se musí uskutečnit nejpozději do 30 dní od výzvy, jinak se považuje za kontumačně prohraný pro vyzvaného hráče.
  3. V rámci běžící 30 denní vyzývací lhůty může, ale nemusí, vyzvaný hráč přijmout jiné nabídky na zápasy (ochranná lhůta proti kontumačním sestupům).
  4. Vyzývající hráč zajistí odpovídající, nejlépe nové, tenisové míče a rezervaci. Po odehrání zápasu výsledek zohlední v žebříčku a do tří dnů ho nahlásí včetně výsledků setů k zveřejnění na web stránkách klubu.
  5. V případě výhry zaujímá vyzývající hráč místo poraženého, v případě prohry sestupuje o jednu pozici níže.
  6. Zápas o postavení v žebříčku TK Lány se hraje na dva vítězné sety. Při stavu 6:6 se hraje standardní tiebreak do 7 bodů.
  7. Jedenkrát za sezónu má každý hráč právo vyzvat libovolného hráče ze žebříčku postaveného o maximálně 10 pozic výše. Analogicky, v případě výhry zaujímá vyzývající hráč opět místo poraženého, v případě prohry sestupuje o jednu pozici níže.
  8. Obecně platí, že jakékoliv jiné a předem nedeklarované zápasy o umístění v žebříčku se nezapočítávají.
  9. Na zápasy nejsou delegováni žádní rozhodčí.
  10. Výbor tenisového klubu si vyhrazuje právo optimalizovat pravidla a principy tenisového žebříčku podle praktických zkušeností.

Zveřejnění výsledku

Než bude zprovozněn lepší způsob hlášení odehraného zápasu, tak do tří dnů od odehrání zápasu posílejte výsledky na tento e-mail petrgottesman@gmail.com ve tvaru, který je zřejmý z příkladu (první set skončil tiebreakem). Podobně odešlete e-mail pokud se chcete nově do hry přihlásit.

Novotný Petr - Novák Pavel
20.6.2018, 7:6 (7:3), 6:2