Úvod


Tenisový žebříček byl obnoven Zbyňkem Gregorem při příležitosti 40. výročí založení TK Lány a je umístěn na terase u šaten a v elektronické podobě na web stránkách klubu. Hlavním smyslem fungování je podpora a rozvoj vzájemného hraní mezi členy klubu včetně pozitivní motivace neustálého rozvoje tenisových schopností v rámci zdravého konkurenčního soupeření.

Žebříček je určen primárně pro členy TK Lány a je rozdělen do dvou kategorií na ženy a muže bez ohledu na věk. Účast v žebříčku je zcela dobrovolná a každý člen má právo být vyřazen a zapomenut. Primární nasazení vychází z rozřazovacího turnaje Lány Open 2018, přidělených divokých karet a dlouhodobé výkonnosti. Pokud nenajdete v žebříčku své jméno (to se týká hlavně dětí) a chcete se této hry zúčastnit, tak se přihlašte pomocí kontaktního formuláře

Tenis je gentlemanský sport. Gentlemanské a fair play chování se předpokládá i při vzájemném soupeření o vyšší umístění v žebříčku. Tenis máme rádi. Pevnou a přesnou ruku všem.

Žebříček

Datum poslední změny: 10. 9. 2022
Muži 1-16Muži 17-32Ženy
1Moravec Petr, ml.17Kosár Ernest1Moravcová Alena
2Baloun Matěj18Němeček Petr2Porcalová Jana
3Borč Luboš19Jančařík Petr3Moravcová Martina
4Spal Radek20Hložek Josef4Soukupová Markéta
5Moravec Ladislav21Laga Rostislav5Moravcová Hana
6Blažek Martin22Blažek Jan6Hložková Ludmila
7Moravec Milan23Soukup Matěj7Šváchová Eva
8Gregor Zbyněk24Gregor David8Nováková Václava
9Soukup Pavel25Fingerhut Metoděj9Stínková Martina
10Moravec Petr, st.26Roubík Pavel10Hořejší Alena
11Gottesman Petr27Masák Tomáš11Trpáková Karolína
12Sklenička Karel28 12
13Dostálek Jaroslav29 13
14Fingerhut Adam30 14
15Kott Martin31 15
16Koželuh Karel32 16

Přehled odehraných zápasů

Pravidla

 1. Každý člen má právo vyzvat hráče postaveného o jednu nebo dvě pozice nad sebou.
 2. Vyzvaný zápas se musí uskutečnit nejpozději do 30 dní od výzvy, jinak se považuje za kontumačně prohraný pro vyzvaného hráče.
 3. V rámci běžící 30 denní vyzývací lhůty může, ale nemusí, vyzvaný hráč přijmout jiné nabídky na zápasy (ochranná lhůta proti kontumačním sestupům).
 4. Vyzývající hráč zajistí odpovídající, nejlépe nové, tenisové míče a rezervaci. Po odehrání zápasu výsledek zohlední v žebříčku a do tří dnů ho nahlásí včetně výsledků setů k zveřejnění na web stránkách klubu.
 5. V případě výhry zaujímá vyzývající hráč místo vyzvaného, v případě prohry vyzývající sestupuje o jednu pozici níže.
 6. V případě, že vyzvaný hráč zápas prohraje, posouvá se o jednu příčku níže. Je-li vyzván hráč o dvě příčky výše, posouvá se symetricky o jednu příčku níže vyzvaný hráč a i hráč umístěný na žebříčku pod vyzvaným hráčem.
 7. Zápas o postavení v žebříčku TK Lány se hraje na dva vítězné sety. Při stavu 6:6 se hraje standardní tiebreak do 7 bodů.
 8. Jedenkrát za sezónu má každý hráč právo vyzvat libovolného hráče ze žebříčku postaveného o maximálně 10 pozic výše. Analogicky, v případě výhry zaujímá vyzývající hráč opět místo vyzvaného, v případě prohry sestupuje o jednu pozici níže.
 9. V případě, že vyzvaný hráč zápas prohraje, posouvá se o jednu příčku níže a s ním symetricky také o jednu příčku všichni hráči, kteří jsou v žebříčku umístěny mezi vyzývajícím a vyzvaným hráčem.
 10. Obecně platí, že jakékoliv jiné a předem nedeklarované zápasy o umístění v žebříčku se nezapočítávají.
 11. Lány Open je bonifikován posunem v žebříčku (je-li možné) o 4 místa nahoru pro vítěze, 3 místa nahoru pro poraženého finalistu a 2 místa nahoru pro poražené semifinalisty. Hraje-li se o 3. místo, pak se poražený posouvá pouze o 1 pozici nahoru.
 12. Posvícenský turnaj je bonifikován posunem v žebříčku (je-li možné) o 2 místa nahoru pro vítěze (oba ze čtyřhry) a 1 místo nahoru pro poražené finalisty (opět oba).
 13. Na zápasy nejsou delegováni žádní rozhodčí.
 14. Výbor tenisového klubu si vyhrazuje právo optimalizovat pravidla a principy tenisového žebříčku podle praktických zkušeností.

Zveřejnění výsledku

Než bude zprovozněn lepší způsob hlášení odehraného zápasu, tak do tří dnů od odehrání zápasu posílejte výsledky na tento e-mail tkl@atlas.cz ve tvaru, který je zřejmý z příkladu (první set skončil tiebreakem). Podobně odešlete e-mail pokud se chcete nově do hry přihlásit.

Novotný Petr - Novák Pavel
20.6.2018, 7:6 (7:3), 6:2