Nezařazené

Upozornění na povinné zdravotní prohlídky pro rok 2020

Podobně jako loni, tak i v roce 2020 Český tenisový svaz na svých stránkách upozorňuje na platnou vyhlášku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato vyhláška vyžaduje povinné zdravotní prohlídky pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží a Český tenisový svaz je povinnen platnost prohlídek kontrolovat.

Na základě výše uvedeného členové tenisového výboru klubu doporučují všem rodičům dětí, kteří v klubu hrají tenis, účastní se soutěžních zápasů nebo turnajů, aby v zájmu zdraví svých dětí zajistili tuto zdravotní prohlídku.

Na stránkách ČTS najdete formulář zdravotní prohlídky i podrobnější popis o zdravotních prohlídkách.

Zdravotní prohlídka

Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2020

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2020 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte, za koho jsou příspěvky placeny).

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce a bude potvrzena/diskutována na členské schůzce, až ji bude možné uspořádat. Částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2020 využívat kurty tenisového klubu Lány, dokud příspěvky neuhradí“.

Příspěvky

Sezóna začíná

Od dnešního dne se může hrát tenis, a to na kurtech č. 2 č. 3. Kurty je třeba důkladně kropit jako obvykle. Ostatní kurty budou zprovozněny později.<-p>

Provoz tenisového areálu se musí, podobně jako jiná sportoviště, řídit nařízením vlády. Mezi nejdůležitější patří:

  • Roušky nejsou povinné jen při vlastní hře na kurtu. Příchod, odchod apod. musí probíhat s nasazenou rouškou a s dodržováním 2m odstupu od ostatních.
  • Na každé polovině kurtu můžou být maximálně dva hráči (při čtyhře) nebo jeden hráč (při dvouhře).
  • Šatny, sociální zařízení i klubovna jsou uzavřeny. Hráči se převlékají doma.

Brigády v době COVID-19

Statistiky využití těchto stránek za rok 2019

Web tenisového klubu obsahuje aktuálně okolo 22 tisíc souborů a zabírá 1.7 GB. Obsah tvoří převážně fotky a pak 154 příspěvků a 150 stránek. Zde je několik jednoduchých přehledů za rok 2019 vyexportovaných z Google Analytics do souboru ve formátu pdf.

Podobná statistika pro videa na YouTube je k dispozici zde.