Nezařazené

Statistiky využití těchto stránek za rok 2018

Web tenisového klubu obsahuje aktuálně okolo 22 tisíc souborů a zabírá 1.7 GB. Obsah tvoří převážně fotky a pak 137 příspěvků a 139 stránek. Zde je několik jednoduchých přehledů za rok 2018 vyexportovaných z Google Analytics do souboru ve formátu pdf.

Podobná statistika pro videa na YouTube je k dispozici zde.

Žebříček hráčů

Při příležitosti 40. výročí založení TK Lány byl Zbyňkem Gregorem obnoven žebříček hráčů. Tabule s žebříčkem byla umístěna na terase u šaten a v elektronické podobě je k dispozici i na těchto webových stránkách (můžete ho spustit z nabídky „O nás“).

U tabule bude brzy umístěn dokument s pravidly, stejné informace najdete i u elektronického žebříčku. Jakoukoli změnu v pořadí pak nezapomeňte nahlásit podle tohoto návodu.

Závěrem bych chtěl Zbyňkovi Gregorovi poděkovat za obnovení této krásné tradice.

Tabule s žebříčkem

Slideshow fotek k 40-letému výročí

Fotky z dávné i nedávné historie k příležitosti 40-letého výročí od založení tenisového klubu. Někteří jste to už možná viděli v rámci oslav při turnaji, ostatní máte příležitost nyní. Slideshow začíná fotkami ze stavby areálu a pak následují náhodně namíchané fotky z turnajů dětí, dospělých a z brigád na údržbu a vylepšování kurtů a jejich zázemí.

Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2018

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2018 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte za koho jsou příspěvky placeny).

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce, částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2018 využívat kurty tenisového klubu Lány dokud příspěvky neuhradí“.

Příspěvky

Oznámení o omezení na příjezdové silnici ke kurtům

Na facebooku obce Lány se objevilo toto oznámení o omezení provozu na silnici k tenisovým kurtům:

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍNa základě sdělení Správy a údržby silnic Středočeského kraje oznamujeme, že dne…

Zveřejnil(a) Obec Lány dne 19. duben 2018


Kopie zprávy pro hráče, kteří nemaji facebook:
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Na základě sdělení Správy a údržby silnic Středočeského kraje oznamujeme, že dne 24.4.2018 bude zahájena oprava komunikace 23624 ulice Lesní, Lány.

Tato oprava potrvá celý týden a dne 26.4.2018 bude ulice z důvodu pokládky asfaltu uzavřena. Vše bude řádně označeno dopravními značkami a zastávka BUS bude přesunuta na náhradní pozici.

Opravu bude provádět firma AVE Kladno a.s.

Děkujeme za pochopení.