Nezařazené

Zápis z členské schůze konané 20.4.2015 a přehled brigádnických hodin za rok 2014

Na stránce Důležité dokumenty byl přidán odkaz na Usnesení z členské schůze konané 20.4.2015.
Současně byl na stránce Odpracované brigádnické hodiny doplněn finální přehled odpracovaných brigádnických hodin za rok 2014.

Přidán rozpis úklidu šaten a rozpis údržby kurtů pro rok 2015

Byl přidán rozpis úklidu šaten a rozpis údržby kurtů. Údržba kurtů je letos organizována trochu jinak. Brigády jsou plánované na každou středu a vždy se bude upravovat pouze jeden kurt. Na tomto kurtu bude ukončena hra dříve, aby úprava mohla bez problémů proběhnout. Každý člen má povinnost na údržbě kurtů odpracovat jednu hodinu. Úplné informace o brigádnické činnosti je na stránce Povinnosti členů

Výzva k úhradě členských příspěvků za rok 2015 do konce května 2015

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2015 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte za koho jsou příspěvky placeny). Příspěvky je možné také platit v hotovosti pokladníkovi Petrovi Moravcovi.

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce, částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2015 využívat kurty tenisového klubu Lány dokud příspěvky neuhradí“.

Aktualizace provozního kalendáře pro rok 2015

Nějakou dobu to ještě potrvá než se kurty probudí ze zimního spánku, ale včera již proběhla první schůzka výboru klubu, ze které vyplynula aktualizace následujících údajů:

  • Účet klubu byl na přelomu roku převeden do Fio banky, která nabízí výhodnější podmínky. Nové číslo účtu je uvedeno v kontaktech.
  • Byl stanoven termín ukončení provozu sauny na 29. 4. 2015.
  • Do provozního kalendáře byly přidány plánované turnaje pro rok 2015.

Přidány historické fotky z výstavby areálu

Podařilo se shromáždit historické fotky z výstavby našeho tenisového areálu. Jednotlivé snímky byly doplněny datem a popiskem, aby byly zajímavé i pro ty členy klubu, kteří toto období osobně nezažili. Všechny fotky byly zařazeny do příslušných kategorií v galerii a všechny najednou si je můžete prohlédnout na této stránce.

Přes veškerou snahu mohlo dojít k omylu a popisek u fotek nebude správný. Pokud na něco takového narazíte, tak prosím problém nahlašte na e-mail tkl-admin@atlas.cz.

Fotky pocházejí ze „soukromých archivů“ Tondy Bechyněho, Mirka Doležala, Lídy a Pepíka Hložkových a patří jim velký dík za zapůjčení i za doplnění popisků.

B32

Statistiky využití těchto stránek

Zhruba v polovině září tohoto roku byl web tenisového klubu napojen na službu Google Analytics. Pomocí této služby lze sledovat způsob využití techto stránek – zde je několik jednoduchých přehledů vyexportovaných z Google Analytics do souboru ve formátu pdf.

Podobná statistika pro naše jediné video na YouTube je k dispozici zde.

Pro stránky našeho klubu na Facebooku taková statistika neexistuje, nicméně jednoznačně nejaktivnější („likes“ a komentáře k publikovaným zprávám) je tam Přemek Vlček.