Nezařazené

Aktualizace provozního kalendáře pro rok 2015

Nějakou dobu to ještě potrvá než se kurty probudí ze zimního spánku, ale včera již proběhla první schůzka výboru klubu, ze které vyplynula aktualizace následujících údajů:

  • Účet klubu byl na přelomu roku převeden do Fio banky, která nabízí výhodnější podmínky. Nové číslo účtu je uvedeno v kontaktech.
  • Byl stanoven termín ukončení provozu sauny na 29. 4. 2015.
  • Do provozního kalendáře byly přidány plánované turnaje pro rok 2015.

Přidány historické fotky z výstavby areálu

Podařilo se shromáždit historické fotky z výstavby našeho tenisového areálu. Jednotlivé snímky byly doplněny datem a popiskem, aby byly zajímavé i pro ty členy klubu, kteří toto období osobně nezažili. Všechny fotky byly zařazeny do příslušných kategorií v galerii a všechny najednou si je můžete prohlédnout na této stránce.

Přes veškerou snahu mohlo dojít k omylu a popisek u fotek nebude správný. Pokud na něco takového narazíte, tak prosím problém nahlašte na e-mail tkl-admin@atlas.cz.

Fotky pocházejí ze „soukromých archivů“ Tondy Bechyněho, Mirka Doležala, Lídy a Pepíka Hložkových a patří jim velký dík za zapůjčení i za doplnění popisků.

B32

Statistiky využití těchto stránek

Zhruba v polovině září tohoto roku byl web tenisového klubu napojen na službu Google Analytics. Pomocí této služby lze sledovat způsob využití techto stránek – zde je několik jednoduchých přehledů vyexportovaných z Google Analytics do souboru ve formátu pdf.

Podobná statistika pro naše jediné video na YouTube je k dispozici zde.

Pro stránky našeho klubu na Facebooku taková statistika neexistuje, nicméně jednoznačně nejaktivnější („likes“ a komentáře k publikovaným zprávám) je tam Přemek Vlček.

Nové stanovy a zápis z členské schůze konané 17.11.2014

Členská schůze vybrala nový název klubu Tenisový klub Lány, z.s. a schválila nové stanovy.

Obojí bylo nutné v důsledku novelizace zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Písmena z.s. znamenají zapsaný spolek a mají podobný význam jako podobná zkratka s.r.o. u názvů firem. Tedy je třeba je uvádět při oficiálních příležitostech (dokumenty, smlouvy, apod.), ale není nutné je používat v běžném provozu.

Usnesení z členské schůze i nové stanovy najdete na stránce s přehledem všech důležitých dokumentů.

Historie klubu a změna navigace

Došlo ke změnám v položkách navigace – především byla přidána nová položka O nás, ve které byly soustředěny veškeré informace o klubu. Řada odkazovaných stránek bude teprve doplněna o příslušné informace, ale některé již informace obsahují – je to např. Historie klubu, kde byla jako úvodní příspěvek vložena kronika a další informace z historie klubu budou snad brzy následovat.

Ke změně navigace došlo také v galerii, kde bylo nutné k přibývajícímu počtu fotek umožnit jejich rozdělení do skupin. Opět platí, že některé skupiny bude teprve třeba naplnit obsahem.

Členská schůze se koná 17.11. od 19:30

V důsledku novelizace zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se ještě tento rok musí konat členská schůze. Jediným bodem programu bude schválení nových stanov, které budou odpovídát změnám po novelizaci. Mimo jiné se jedná o název tenisového klubu – nově všechny neziskové organizace musí být „spolky“, resp. musí být toto slovo obsazeno v názvu organizace.