Nezařazené

Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2017

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2017 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte za koho jsou příspěvky placeny).

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce, částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2017 využívat kurty tenisového klubu Lány dokud příspěvky neuhradí“.

Příspěvky

Usnesení z členské schůze konané 10.4.2017 a aktualizace provozních informací

Na stránce Důležité dokumenty byl přidán odkaz na Usnesení z členské schůze konané 10.4.2017.

Do provozního kalendáře byl doplněn rozpis tréninků dětí a termíny turnajů a mistrovských zápasů.

Dále došlo ke změně v prodeji tenisových míčů členům klubu. Bude je opět prodávat Pavel Soukup.

Upozornění na povinné zdravotní prohlídky pro rok 2017

Podobně jako loni, tak i v tomto roce Český tenisový svaz na svých stránkách upozorňuje na platnou vyhlášku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato vyhláška vyžaduje povinné zdravotní prohlídky pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží a Český tenisový svaz je povinnen platnost prohlídek kontrolovat.

Na základě výše uvedeného členové tenisového výboru klubu doporučují všem rodičům dětí, kteří v klubu hrají tenis, účastní se soutěžních zápasů nebo turnajů, aby v zájmu zdraví svých dětí zajistili tuto zdravotní prohlídku.

Na stránkách ČTS najdete formulář zdravotní prohlídky i podrobnější popis o zdravotních prohlídkách.

Zdravotní prohlídka

Statistiky využití těchto stránek za rok 2016

Web tenisového klubu obsahuje aktuálně zhruba 17 tisíc souborů a zabírá 1.4 GB. Obsah tvoří převážně fotky a pak 95 příspěvků a 123 stránek. Zde je několik jednoduchých přehledů za rok 2016 vyexportovaných z Google Analytics do souboru ve formátu pdf.

Podobná statistika pro videa na YouTube je k dispozici zde.