Nezařazené

Statistiky využití těchto stránek za rok 2015

Web tenisového klubu obsahuje aktuálně zhruba 15 tisíc souborů a zabírá 1.2 GB. Obsah tvoří převážně fotky a pak 66 příspěvků a 109 stránek. Zde je několik jednoduchých přehledů za rok 2015 vyexportovaných z Google Analytics do souboru ve formátu pdf.

Podobná statistika pro videa na YouTube je k dispozici zde.

Na stránkách našeho klubu na Facebooku byl i v roce 2015 nejaktivnější („likes“ a komentáře k publikovaným zprávám) Přemek Vlček.

Zápis z členské schůze konané 20.4.2015 a přehled brigádnických hodin za rok 2014

Na stránce Důležité dokumenty byl přidán odkaz na Usnesení z členské schůze konané 20.4.2015.
Současně byl na stránce Odpracované brigádnické hodiny doplněn finální přehled odpracovaných brigádnických hodin za rok 2014.

Přidán rozpis úklidu šaten a rozpis údržby kurtů pro rok 2015

Byl přidán rozpis úklidu šaten a rozpis údržby kurtů. Údržba kurtů je letos organizována trochu jinak. Brigády jsou plánované na každou středu a vždy se bude upravovat pouze jeden kurt. Na tomto kurtu bude ukončena hra dříve, aby úprava mohla bez problémů proběhnout. Každý člen má povinnost na údržbě kurtů odpracovat jednu hodinu. Úplné informace o brigádnické činnosti je na stránce Povinnosti členů

Výzva k úhradě členských příspěvků za rok 2015 do konce května 2015

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2015 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte za koho jsou příspěvky placeny). Příspěvky je možné také platit v hotovosti pokladníkovi Petrovi Moravcovi.

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce, částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2015 využívat kurty tenisového klubu Lány dokud příspěvky neuhradí“.