Archiv autora: Petr Gottesman

Pozvánka na Lány OPEN 2023

Výbor tenisového klubu srdečně zve všechny členy tenisového klubu Lány i veřejnost na turnaj v tenisové dvouhře Lány OPEN. Turnaj se koná v sobotu 10.6. 2023 od 9 hodin na kurtech klubu.

Podle účasti se pravděpodobně bude hrát ve více kategoriích a každý si zahraje více zápasů. Zúčastnit se můžou hráči nad 15 let.

Lány OPEN

Rozpis úklidu šaten a změna prodeje tenisových míčů

Byl zveřejněn rozpis úklidu šaten. Rozpis lze získat i ve formátu PDF (např. pro vytištění) rozpis úklidu šaten.

Dále došlo ke změně prodej tenisových míčů pro členy tenisového klubu. Prodej nově zajišťuje Zbyněk Gregor a bude probíhat v jiném režimu, než tomu bylo doposud. Nově bude prodej probíhá v jednorázových, předem oznámených termínech v prostorách tenisového klubu. Platba je možná v hotovosti (prosíme o přesnou sumu odpovídající nakupovanému množství) nebo přes mobilní bankovnictví pomocí QR kódu. Cena jedné sady činí aktuálně 130 Kč. Doporučujeme nakupovat předpokládané množství míčů/sad na celou sezónu najednou.

Termíny prodeje tenisových míčů:

  • pátek 19.5.2023 od 18 do 19 hodin
  • sobotu, 10.6.2023 od 9 do 12 hodin (během turnaje Lány OPEN)
  • další doprodej bude možný během léta – termín bude oznámen.

Zahájení sezóny 2023

Výbor klubu děkuje všem, kdo se zapojili do přípravy kurtů a jejich zázemí na letošní sezónu.

Dnes byl spuštěn rezervační systém kurtů pro hru členů i hostů. Také BISTRO NA KURTECH zahájilo provoz ve stejném režimu jako loni. Nabídka nápojů a několika drobností k zakousnutí je uvedena na tabuli u vstupu do klubovny. Veškeré nápoje jsou v lednici v kuchyňce a na stole u lednice jsou sušenky, brambůrky, slané tyčky, apod. Káva (Nespresso kapsle) a případně mléko je v lednici.

Brigáda

Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2023

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2023 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte, za koho jsou příspěvky placeny).

Výše členských příspěvků se oproti minulému roku změnila. Aktuální částky najdete v tomto přehledu.
Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2023 využívat kurty tenisového klubu Lány, dokud příspěvky neuhradí“.

Příspěvky

Usnesení z členské schůze konané 11.4.2023

Na stránce Důležité dokumenty byl přidán odkaz na Usnesení z členské schůze konané 11.4.2023.

Na členská schůzi bylo oproti roku 2022 schváleno navýšení těchto poplatků na:

  • roční příspěvek výdělečně činní: 800 Kč
  • roční příspěvek sympatizanti, důchodci, mládež: 400 Kč
  • mimořádný příspěvěk při neodpracovaných brigádách: 2 500 Kč

Dále členská schůze schválila pravidlo, že 3 hodiny z povinných 5 brigádnických hodin musí být odpracovány do 15.5. příslušného roku, aby byl zajištěn bezproblémový rozjezd tenisové sezóny po zimě.

Upozornění na povinné zdravotní prohlídky pro rok 2023

Podobně jako loni, tak i v roce 2023 Český tenisový svaz na svých stránkách upozorňuje na platnou vyhlášku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato vyhláška vyžaduje povinné zdravotní prohlídky pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží a Český tenisový svaz je povinnen platnost prohlídek kontrolovat.

Na základě výše uvedeného členové tenisového výboru klubu doporučují všem rodičům dětí, kteří v klubu hrají tenis, účastní se soutěžních zápasů nebo turnajů, aby v zájmu zdraví svých dětí zajistili tuto zdravotní prohlídku.

Na stránkách ČTS najdete formulář zdravotní prohlídky i podrobnější popis o zdravotních prohlídkách.

Zdravotní prohlídka