Nezařazené

Statistiky využití těchto stránek za rok 2016

Web tenisového klubu obsahuje aktuálně zhruba 17 tisíc souborů a zabírá 1.4 GB. Obsah tvoří převážně fotky a pak 95 příspěvků a 123 stránek. Zde je několik jednoduchých přehledů za rok 2016 vyexportovaných z Google Analytics do souboru ve formátu pdf.

Podobná statistika pro videa na YouTube je k dispozici zde.

Upozornění na povinné zdravotní prohlídky

Český tenisový svaz na svých stránkách upozorňuje na platnou vyhlášku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato vyhláška vyžaduje povinné zdravotní prohlídky pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží a Český tenisový svaz je povinnen platnost prohlídek kontrolovat.

Na základě výše uvedeného členové tenisového výboru klubu doporučují všem rodičům dětí, kteří v klubu hrají tenis, účastní se soutěžních zápasů nebo turnajů, aby v zájmu zdraví svých dětí zajistili tuto zdravotní prohlídku.

Na stránkách ČTS najdete formulář zdravotní prohlídky i podrobnější popis o zdravotních prohlídkách.

Zdravotní prohlídka

Přidán rozpis úklidu šaten a rozpis údržby kurtů pro rok 2016

Byl přidán rozpis úklidu šaten a rozpis údržby kurtů. Oba rozpisy lze i ve formátu PDF (např. pro vytištění) – rozpis úklidu ve formátu PDF a rozpis údržby kurtů ve formátu PDF.

Brigády jsou i letos organizovány stejným způsobem jako loni – tedy na každou středu a vždy se bude upravovat pouze jeden kurt. Na tomto kurtu bude ukončena hra dříve, aby úprava mohla bez problémů proběhnout. Každý člen má povinnost na údržbě kurtů odpracovat jednu hodinu. Úplné informace o brigádnické činnosti je na stránce Povinnosti členů

Výzva k úhradě členských příspěvků za rok 2016

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2016 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte za koho jsou příspěvky placeny).

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce, částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2016 využívat kurty tenisového klubu Lány dokud příspěvky neuhradí“.

Příspěvky