Usnesení z členské schůze konané 11.4.2023

Na stránce Důležité dokumenty byl přidán odkaz na Usnesení z členské schůze konané 11.4.2023.

Na členská schůzi bylo oproti roku 2022 schváleno navýšení těchto poplatků na:

  • roční příspěvek výdělečně činní: 800 Kč
  • roční příspěvek sympatizanti, důchodci, mládež: 400 Kč
  • mimořádný příspěvěk při neodpracovaných brigádách: 2 500 Kč

Dále členská schůze schválila pravidlo, že 3 hodiny z povinných 5 brigádnických hodin musí být odpracovány do 15.5. příslušného roku, aby byl zajištěn bezproblémový rozjezd tenisové sezóny po zimě.