Provozní řád

Na stránce Provozní řád byl zveřejněn aktualizovaný provozní řád, který shrnuje všechna pravidla, „nepsané zvyky“ a ostatní informace do přehledné formy jedné stránky formátu A4. Provozní řád doplňuje samostatný ceník, který se každý rok schvaluje na členské schůzi.

Oba dokumenty jsou k dipozici ke stažení v PDF formátu a budou také vyvěšené na nástěnce klubu.