Statistiky využití těchto stránek za rok 2018

Web tenisového klubu obsahuje aktuálně okolo 22 tisíc souborů a zabírá 1.7 GB. Obsah tvoří převážně fotky a pak 137 příspěvků a 139 stránek. Zde je několik jednoduchých přehledů za rok 2018 vyexportovaných z Google Analytics do souboru ve formátu pdf.

Podobná statistika pro videa na YouTube je k dispozici zde.

Posvícenský turnaj 2018

Turnaje se bohužel zúčastnilo méně hráčů než v minulých letech. Možná se někteří nechali odradit nižší teplotou než byla v minulých dnech.

Pořadí na prvních místech

1. Karel Koželuh, Jiří Švácha
2. Petr Albert, Petr Gottesman
3. Josef Hložek, Petr Moravec
4. Matěj Soukup, Pavel Soukup

Účastníci turnaje

Účastnící turnaje

Žebříček hráčů

Při příležitosti 40. výročí založení TK Lány byl Zbyňkem Gregorem obnoven žebříček hráčů. Tabule s žebříčkem byla umístěna na terase u šaten a v elektronické podobě je k dispozici i na těchto webových stránkách (můžete ho spustit z nabídky “O nás”).

U tabule bude brzy umístěn dokument s pravidly, stejné informace najdete i u elektronického žebříčku. Jakoukoli změnu v pořadí pak nezapomeňte nahlásit podle tohoto návodu.

Závěrem bych chtěl Zbyňkovi Gregorovi poděkovat za obnovení této krásné tradice.

Tabule s žebříčkem

Slideshow fotek k 40-letému výročí

Fotky z dávné i nedávné historie k příležitosti 40-letého výročí od založení tenisového klubu. Někteří jste to už možná viděli v rámci oslav při turnaji, ostatní máte příležitost nyní. Slideshow začíná fotkami ze stavby areálu a pak následují náhodně namíchané fotky z turnajů dětí, dospělých a z brigád na údržbu a vylepšování kurtů a jejich zázemí.