Archiv autora: Petr Gottesman

Výzva k úhradě členských příspěvků za rok 2014 do konce května 2014

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2014.

Příspěvky je možné platit v hotovosti pokladníkovi Petrovi Moravcovi nebo převodem (preferovaný způsob) na účet TK Lány. Číslo účtu je 193693578/0300, do Sdělení adresátovi pište prosím za koho jsou příspěvky placeny.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2014 využívat kurty tenisového klubu Lány dokud příspěvky neuhradí“.

První úvahy o výstavbě dalšího kurtu

  • Zorganizována anketa mezi členy tenisového klubu – otázka zněla, zda má smysl pokusit se vybudovat nový tenisový kurt.
  • V anketě většina členů jednoznačně souhlasila s výstavbou dalšího kurtu a řada členů souhlasila rovnou i s výstavbou haly :-).
  • Koncem měsíce byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).