Archiv pro rok: 2017

Provozní řád

Na stránce Provozní řád byl zveřejněn aktualizovaný provozní řád, který shrnuje všechna pravidla, „nepsané zvyky“ a ostatní informace do přehledné formy jedné stránky formátu A4. Provozní řád doplňuje samostatný ceník, který se každý rok schvaluje na členské schůzi.

Oba dokumenty jsou k dipozici ke stažení v PDF formátu a budou také vyvěšené na nástěnce klubu.

Lány OPEN 2017

Počasí letos tenisu moc nepřálo – ráno pršelo, dopoledne byla vysoká vlhkost vzduchu a po poledni se vrátil déšť, který turnaj přerušil a dohrávalo se až v dalším týdnu. V ženách zvítězila Jana Porcalová, v mužích Luboš Borč.

Pořadí ženy

1. Porcalová Jana
2. Moravcová Martina

Pořadí muži

1. Borč Luboš
2. Moravec Láďa
3. Baloun Matěj, Moravec Petr st.

Další fotky z turnaje najdete v galerii fotek.
Lány OPEN 2017

Krátký video klip z turnaje si můžete prohlédnout našem Youtube kanálu nebo přímo zde:

Přidán rozpis úklidu šaten a rozpis údržby kurtů pro rok 2017

Byl přidán rozpis úklidu šaten a rozpis údržby kurtů. Oba rozpisy lze i ve formátu PDF (např. pro vytištění) – rozpis úklidu ve formátu PDF a rozpis údržby kurtů ve formátu PDF.

Brigády jsou i letos organizovány stejným způsobem jako loni – tedy na každou středu a vždy se bude upravovat pouze jeden kurt. Na tomto kurtu bude ukončena hra dříve, aby úprava mohla bez problémů proběhnout. Každý člen má povinnost na údržbě kurtů odpracovat jednu hodinu. Úplné informace o brigádnické činnosti je na stránce Povinnosti členů

Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2017

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2017 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte za koho jsou příspěvky placeny).

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce, částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2017 využívat kurty tenisového klubu Lány dokud příspěvky neuhradí“.

Příspěvky

Usnesení z členské schůze konané 10.4.2017 a aktualizace provozních informací

Na stránce Důležité dokumenty byl přidán odkaz na Usnesení z členské schůze konané 10.4.2017.

Do provozního kalendáře byl doplněn rozpis tréninků dětí a termíny turnajů a mistrovských zápasů.

Dále došlo ke změně v prodeji tenisových míčů členům klubu. Bude je opět prodávat Pavel Soukup.

Upozornění na povinné zdravotní prohlídky pro rok 2017

Podobně jako loni, tak i v tomto roce Český tenisový svaz na svých stránkách upozorňuje na platnou vyhlášku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato vyhláška vyžaduje povinné zdravotní prohlídky pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží a Český tenisový svaz je povinnen platnost prohlídek kontrolovat.

Na základě výše uvedeného členové tenisového výboru klubu doporučují všem rodičům dětí, kteří v klubu hrají tenis, účastní se soutěžních zápasů nebo turnajů, aby v zájmu zdraví svých dětí zajistili tuto zdravotní prohlídku.

Na stránkách ČTS najdete formulář zdravotní prohlídky i podrobnější popis o zdravotních prohlídkách.

Zdravotní prohlídka