Rok 1979 až 1986 – výstavba tenisového areálu

Níže uvedené informace o letech 1979 až 1986 pocházejí z kroniky, do které jednotlivé události zaznamenali Lída a Pepík Hložkovi. Kroniku v originální podobě najdete zde. Historické fotografie za jednotlivé roky jsou v galerii (fotky poskytli Tonda Bechyně, Mirek Doležel, Lída a Pepík Hložkovi).

Rok 1980

Myšlenka vybudovat tenisový areál v Lánech vznikla mezi pár nadšenci před rokem 1980. Nápad dobrý, ale jak jej uskutečnit. Akce byla zařazena do volebního programu obce s tím, že pracovní záruku za výstavbu převezmou plně členové TJ Sokol Lány.
Následovala velká celoobecní náborová akce k získání co největšího počtu lánských občanů majících nějaký vztah ke sportu. Hlavní náplní pro počáteční roky byla pouze práce a starosti.
Od počátku stavby se vytvořila nejaktivnější skupina:
A. Bechyně (stavební dozor), M. Bechyně, J. Hložek, V. Hořejší, Vl. Husák ml. i st., L. Moravec, P. Moravec, M. Moravec, O. Novák, J. Doležal (projektant), Z. Nedvěd a někteří další.
Byl to zpočátku opravdu úzký okruh nadšenců, kteří postupně strhávali další, až se ustálila parta asi 30 lidí.
První etapa představovala výstavbu vlastních tenisových kurtů v roce 1980-1981. Zhruba za 13 měsíců usilovné práce byly kurty připraveny k prvnímu posvícenskému turnaji, jehož úroveň byla úměrná tomu, že každý uměl ovládat víc lopatu než raketu.

Rok 1982-1983

Na jaře roku 1982 byla zahájena druhá etapa výstavby – budova šaten a sauna. Opět jsme se snažili přilákat další zájemce o tenis, protože bylo jasné, že nás čeká ještě víc práce.
Všechny starosti – od zhotovení projektové dokumentace, stavebního povolení, shánění materiálu i vlastní stavba byly rozděleny mezi členy kolektivu.
Při první etapě (výstavbě kurtů) byulo bezplatně opracováno 5 200 brigádnických hodin, při výstavbě budovy to bylo víc jak 10 000 hodin,
Aby mohl být splněn dohodnutý termín slavnostního otevření 28.9.1983 znamenalo to pracovat do 22-23 hod. (v dnešní době naprosto nepochopitelné)Slavnostní otevření se povedlo a od října začala fungovat sauna.
Provoz sauny zajišťovali za symbolickou odměnu členové tenisového klubu.
V úterý využívali saunu zaměstnanci LS Lány, ve středu bylo otevřeno pro veřejnost a pátek patřil členům tenisového klubu.

S1982

Rok 1984

Po půlročním provozu sauny, v noci ze 17. na 18. dubna 1984 došlo k požáru, který během dvou hodin zničil celou budovu.
Bylo to kruté a zdrcující pro všechny, kteří vybudování areálu věnovali svůj veškerý volný čas a měli k němu přímo osobní vztah. šok a beznaděj trvaly však jen krátce.
Všichni, kdo po dobu 4 let vyměnili veškeré své osobní volno a pohodlí za práci se znovu rozhodli zničené dílo obnovit.
Pravda, někteří nevydrželi a odpadli, někteří neměli čas a jiní se zalekli toho velkého objemu práce. Přišli však někteří noví zájemci a důležití bylo, že základní parta zůstala.
Při této třetí etapě, která představovala 4 500 pracovních hodin, bylo 3 000 hodin bezplatných a 1500 hodin placených. Celá finanční úhrada byla hrazena z prostředků Čs. St. pojišťovny.

Rok 1986

Druhé slavnostní otevření se konalo za necelé 2 roky po zahájení obnovy a to 7.5. 1986.
Tenisový areál vznikal tedy plných 6 let a všem, kteří se na té neuvěřitelné dřině podíleli patří obrovský dík.

S1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *