Žebříček hráčů

Při příležitosti 40. výročí založení TK Lány byl Zbyňkem Gregorem obnoven žebříček hráčů. Tabule s žebříčkem byla umístěna na terase u šaten a v elektronické podobě je k dispozici i na těchto webových stránkách (můžete ho spustit z nabídky „O nás“).

U tabule bude brzy umístěn dokument s pravidly, stejné informace najdete i u elektronického žebříčku. Jakoukoli změnu v pořadí pak nezapomeňte nahlásit podle tohoto návodu.

Závěrem bych chtěl Zbyňkovi Gregorovi poděkovat za obnovení této krásné tradice.

Tabule s žebříčkem