Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2022

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce června 2022 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte, za koho jsou příspěvky placeny). Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce. Aktuální částky najdete v tomto přehledu. Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.7. 2022 využívat kurty tenisového klubu Lány, dokud příspěvky neuhradí“.
Příspěvky