Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2020

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2020 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte, za koho jsou příspěvky placeny).

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce a bude potvrzena/diskutována na členské schůzce, až ji bude možné uspořádat. Částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2020 využívat kurty tenisového klubu Lány, dokud příspěvky neuhradí“.

Příspěvky