Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2019

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2019 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte, za koho jsou příspěvky placeny).

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce, částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2019 využívat kurty tenisového klubu Lány, dokud příspěvky neuhradí“.

Příspěvky