Nové stanovy a zápis z členské schůze konané 17.11.2014

Členská schůze vybrala nový název klubu Tenisový klub Lány, z.s. a schválila nové stanovy.

Obojí bylo nutné v důsledku novelizace zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Písmena z.s. znamenají zapsaný spolek a mají podobný význam jako podobná zkratka s.r.o. u názvů firem. Tedy je třeba je uvádět při oficiálních příležitostech (dokumenty, smlouvy, apod.), ale není nutné je používat v běžném provozu.

Usnesení z členské schůze i nové stanovy najdete na stránce s přehledem všech důležitých dokumentů.

Historie klubu a změna navigace

Došlo ke změnám v položkách navigace – především byla přidána nová položka O nás, ve které byly soustředěny veškeré informace o klubu. Řada odkazovaných stránek bude teprve doplněna o příslušné informace, ale některé již informace obsahují – je to např. Historie klubu, kde byla jako úvodní příspěvek vložena kronika a další informace z historie klubu budou snad brzy následovat.

Ke změně navigace došlo také v galerii, kde bylo nutné k přibývajícímu počtu fotek umožnit jejich rozdělení do skupin. Opět platí, že některé skupiny bude teprve třeba naplnit obsahem.

Členská schůze se koná 17.11. od 19:30

V důsledku novelizace zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se ještě tento rok musí konat členská schůze. Jediným bodem programu bude schválení nových stanov, které budou odpovídát změnám po novelizaci. Mimo jiné se jedná o název tenisového klubu – nově všechny neziskové organizace musí být „spolky“, resp. musí být toto slovo obsazeno v názvu organizace.