Archiv pro rok: 2019

Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2019

Členské příspěvky uhraďte prosím do konce května 2019 a to nejlépe převodem na účet 2900631464/2010 (do Sdělení adresátovi uveďte, za koho jsou příspěvky placeny).

Výše členských příspěvků je stejná jako v minulém roce, částky najdete v tomto přehledu.

Platí přitom pravidlo „kdo v termínu nezaplatí, nemůže od 1.6. 2019 využívat kurty tenisového klubu Lány, dokud příspěvky neuhradí“.

Příspěvky

Upozornění na povinné zdravotní prohlídky pro rok 2019

Podobně jako loni, tak i v roce 2019 Český tenisový svaz na svých stránkách upozorňuje na platnou vyhlášku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato vyhláška vyžaduje povinné zdravotní prohlídky pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží a Český tenisový svaz je povinnen platnost prohlídek kontrolovat.

Na základě výše uvedeného členové tenisového výboru klubu doporučují všem rodičům dětí, kteří v klubu hrají tenis, účastní se soutěžních zápasů nebo turnajů, aby v zájmu zdraví svých dětí zajistili tuto zdravotní prohlídku.

Na stránkách ČTS najdete formulář zdravotní prohlídky i podrobnější popis o zdravotních prohlídkách.

Zdravotní prohlídka

Statistiky využití těchto stránek za rok 2018

Web tenisového klubu obsahuje aktuálně okolo 22 tisíc souborů a zabírá 1.7 GB. Obsah tvoří převážně fotky a pak 137 příspěvků a 139 stránek. Zde je několik jednoduchých přehledů za rok 2018 vyexportovaných z Google Analytics do souboru ve formátu pdf.

Podobná statistika pro videa na YouTube je k dispozici zde.